Integra, udruzenje gradjana za borbu protiv bolesti zavisnosti, alkoholizam, narkomanija, beograd
UDRUŽENJE GRAĐANA
ZA BORBU PROTIV BOLESTI ZAVISNOSTI
"INTEGRA"
Integra, udruzenje gradjana za borbu protiv bolesti zavisnosti, alkoholizam, narkomanija, beograd
    
SADRŽAJ

pocetna stranica
aktivnosti
statut
sekcije
planovi
foto album
brosure
kontakt

 

 

AKTIVNOSTI UDRUZENJA

Patolosko koriscenje interneta
"zavisnost od interneta"

Sedamdesetih godina prošlog veka personalni kompjuteri počinju da "ulaze kroz vrata" naših domova. U početku kompjuter postaje dostupan bogatijim slojevima društva... Tek po neko je imao kompjuter. Malo koje dete je bilo privilegovano da igra video igrice na svom televizoru. Vremenom, kompjuter postaje sve više dostupniji običnom korisniku, a pri tome iz dana u dan je i sve moćniji, celokupna kancelarija u malom. Devedesetih godina čovečanstvo je fascinirano novom pojavom – INTERNETOM (internet je hardver i softver koji zajedno podržavaju međusobnu povezanost većine računarskih mreža u svetu. Pošto je internet skup različitih komunikacionih servisa, najpopularniji su elektronska pošta, World Wide Web (www – web najpopularniji servis), Newsgroups, IRC (Chat), FTP... Ili jednostavno rečeno, internet predstavlja skup međusobno povezanih kompjutera....).

Sve moguće informacije bile su dostupne čoveku iz njegove udobne fotelje. Nije morao daleko da putuje, mogao je da istažuje, prikuplja podatke, i to ulažući minimum fizičkih aktivnosti. Prvi put u istoriji čovek je bio na samo "jedan klik" od gotovo celog sveta.

U Srbiji i Crnoj Gori internet počinje da živi od februara 1996. godine, kada je nacionalna akademska mreža preko provajdera BeoTelNet-a spojena na internet. U početku korisnik interneta je bila akademska populacija (radnici Univerziteta – fakulteti i instituti), da bi iste godine počeli sa radom i prvi domaći provajderi na komercijalnoj osnovi, tako da su internetu mogli da pristupe i neakademski korisnici.

San mnogih ljudi počeo je da se ostvaruje. Internet – kao da je bio dar Bogova... Neko je sakupio svo znanje ovoga sveta, upakovao ga u interfejs lak za korištenje i postavio ga na poslužavnik za svakoga ko se hteo poslužiti. Internet postaje osnov komunikacije, edukacije, ali i zabave.... toliko je mnogo uzbudljivih stvari na internetu, i toliko mnogo razloga da se nabavi kompjuter i prikopča na svetsku mrežu, da se uđe u virtualni svet (Internet, korisnici koji rade na kompjuterima uključenim u mrežu, i njihove aktivnosti predstavljaju virtualni svet, koji je deo (podskup) sistema stvarnog sveta u kome živimo.)...

I tako je počela era Interneta i ulazak u 21 vek.

Međutim svako dobro, koje se kod interneta ogledalo u lakom i jednostavanom pristupu velikoj biblioteci korisnih informacija i brzim i jeftinim interaktivnim kontaktom sa gotovo celim svetom, ima i svoje mane. Imao je i Internet.

Negativna strana interneta je lak i jednostavan pristup gomili nekorisnih, ali i štetnih informacija, i brz interaktivni kontakt sa raznim kriminogenim i patološkim grupacijama ljudi iz gotovo celog sveta, koji žele da vas izmanipulišu kako bi vam narušili sigurnost i ugrozili vam zdravlje i život. Preteranom aktivnošću na internetu potencijalno podležete i zavisnosti od istog, sa svim propratnim posledicama.

Uopšteno govoreći, zavisnost je oblik preterane vezanosti koja je uslovljena bilo biološkom ili psihološkom potrebom čoveka. To je veliki, ne samo individualni (zdravstveni), već i porodični, socijalni i ekonomski problem jednog društva.

Zavisnost od interneta liči na sve druge bolesti zavisnosti !!!

Sličnost između zavisnosti od supstance, i zavisničkog ponašanja u koje spada i “zavisnost od interneta” ogleda se u tome da i jedno i drugo prouzrokuje žudnju, povećavaju toleranciju i izazivaju apstinencijalni sindrom (kod interneta je u blazem obliku) i imaju visok potencijal ka recidivu.

Slika zavisnosti od interneta ogleda se u sledećim znacima:
Problemi na poslu i međuljudskim odnosima
Zapostavljanje prijatelja, porodice i poslovnih ili ličnih obaveza i odgovornosti
Povlačenje "u sebe" kada nije na internetu
Nervoza, razdražljivost kada naglo prekine korištenje interneta
Ostajanje on line mnogo duže nego što je to zaista i potrebno
Laganje (minimiziranje ili negiranje) o vremenu provedenom na internetu
Drastično menjanje načina života povezano sa većim trošenjem vremena na internetu, i opštim smanjivanjem fizičke aktivnosti
Zanemarivanje sopstvenog zdravlja
Spavanje je podređeno potrebama korištenja interneta Imaju obsesivne misli o internetu
Osećaj da je internet jedini njihov prijatelj
Osećaj da je internet jedino mesto gde se osećaju dobro i gde se drugi odnose dobro prema njima
O interentu razmišljaju i kad nisu na internetu
Troše puno novca na internet
Favorizuju virtualne prijatelje u odnosu na stvarne
Mnogo manje vremena provode na drugim “ovozemaljskim uživanjima”
Imaju osećaj krivice zbog korištenja interneta
Često lažu prijatelje o vremenu provedenom on line, a često i krijući idu na internet
Ne mogu da kontrolišu vreme koje provode na interenetu ili kompjuteru
Postaju nervozni ako bar jednom dnevno ne provere mail
U toku rada na kompjuteru ne koriste pauze
Ne mogu da budu kritični u vezi svog preteranog korištenja kompjutera i interneta
Sa napomenom da vreme, samo po sebi nije indikator zavisnosti.

Neko ko zbog posla ili edukacije, sate i sate provodi uz kompjuter, ne može se proglasiti zavisnikom. Posledice zavisnosti (postoje kriterijumi za određivanje zavisnosti) su velike i teške od zdravstvenih (telesne, psihičke), preko socijalnih, porodičnih, pa do profesionalnih.

Lečenje se sastoji od:
1. Samopomoć (obavezno uz strucnu pomoc)
2. Stručna pomoć
- Individulna psihoterpija (kognitivno-bihejvioralna)
- Psihofarmakoterapija
- Porodična terapija
- Grupa za podršku

I pored visokog potencijala za razvijanje zavisnosti, internet je neophodan alat u rukama savremenog čoveka. Zbog toga je neophodna edukacija korisnika kako bi na najbolji mogući način sačuvali svoje zdravlje i bezbrižno koristili blagodeti interneta, ali na jedan racionalan način.

NEOPHODNO JE SAČUVATI ZDRAV STIL ŽIVOTA!
- a samim tim i ZDRAVLJE -

dr Goran Lazetic
Blok za alkoholizam i druge zavisnosti
Institut za mentalno zdravlje
Palmoticeva 37, BEOGRAD


 

 

IMZ, Palmoticeva 37

institut za mentalno zdravlje,psihijatrija,narkomanija,alkoholizam
 
PREDAVANJA

AKCIJE

     
Copyright © INTEGRA.
Sva prava su zadrzana.